Prodej svobodného softwaru

 [obrázek filosofujícího Gnu] [ Anglicky | Francouzsky | Italsky | Japonsky | Katalánsky | Rusky | Španělsky ]


Obsah


Mnoho lidí věří, že je proti duchu GNU inkasovat peníze za šíření softwaru, případně že by poplatky měly být co nejnižší, jen na pokrytí nákladů.

My však naopak povzbuzujeme všechny distributory, aby si za svobodný software účtovali kolik chtějí či mohou. Zdá-li se vám to překvapující, uvědomte si prosím, že slovo ,,free'' má dva obecné významy ve dvou rovinách -- buď v právní nebo v ekonomické. Říkáme-li ,,svobodný software'', mluvíme o svobodném nakládání s programem, nikoliv o ceně. Znamená to, že uživatel smí svobodně používat program, měnit jej a rozšiřovat se změnami či bez nich.

Svobodné programy jsou někdy rozšiřovány zdarma, jindy za peníze. Často je totožný program dostupný oběma způsoby ze dvou míst. Tento program je však vždy svobodný nezávisle na ceně, protože uživatel má svobodu v jeho použití.

Vlastnické programy jsou většinou prodávány za vysokou cenu, ale někdy vám dá prodejce kopii zdarma. Neznamená to však, že jde o svobodný software. Ať byl placený či nikoliv, nemáte právo s ním svobodně naložit.

Svobodný software není věcí ceny -- nízká cena ještě právně neznamená, že je software svobodný. Pokud tedy redistribujete kopie svobodného softwaru, můžete vybírat podstatný poplatek a vydělat nějaké peníze. Rozšiřování svobodného software je dobrá a legitimní činnost a pokud ji provozujete, můžete z ní samozřejmě také mít zisk.

Svobodný software je projekt komunity a každý, kdo na něm nějak závisí, by měl hledat způsob, jak napomoci toto společenství budovat. Tento způsob je pro distributory odevzdávání části zisku Nadaci pro svobodný software nebo nějakému jinému projektu pro tvorbu svobodného software. Financováním vývoje pomůžete pokroku ve světě svobodného softwaru.

Rozšiřování svobodného softwaru je příležitostí, jak získat prostředky pro jeho vývoj. Nepromarněte ji!

Abyste mohli přispívat, potřebujete mít něco navíc. S příliš nízkými poplatky ztratíte možnost podporovat vývoj, protože nebudete mít co byste na něj věnovali.

Dotkne se vyšší distribuční cena některých uživatelů?

Lidé se často obávají, že vyšší distribuční poplatky odradí uživatele, kteří nemají mnoho peněz.Proprietární software (18kb) za vysokou cenu se právě takto chová -- ale svobodný software je odlišný.

Rozdíl je v tom, že svobodný software má přirozený sklon k šíření se, a to mnoha způsoby.

Softwarové společnosti se vám snaží zabránit v používání jejich vlastnického programu bez zaplacení standartní ceny. Jestliže je tato cena vysoká, ztěžuje to některým uživatelům použití tohoto programu.

Uživatelé svobodného software nemusí platit distribuční poplatek, aby jej mohli používat. Mohou si program zkopírovat od přítele nebo od někoho, kdo má přístup na internet. Jiným způsob je, pokud se několik uživatelů složí na společné zakoupení CD-ROMu, a poté si software každý nainstaluje sám. Vyšší cena CD-ROMu není hlavní překážkou, protože je software svobodný.

Odradí vyšší distribuční cena od používání svobodného softwaru?

Další obavy přináší otázka popularity svobodného software. Lidé si myslí, že vyšší cena za distribuci omezí počet uživatelů, zatímco nízká cena je bude spíše povzbuzovat k používání.

Platí to pro vlastnický software -- ale svobodný software je jiný. Cena distribuce má díky rozmanitým způsobům šíření na popularitu mnohem menší vliv.

V dlouhodobém měřítku je počet uživatelů svobodného software určen zejména tím, kolik toho umí svobodný software dělat a jak snadně se používá. Mnoho uživatelů bude pokračovat v užívání vlastnického softwaru, protože svobodný software není schopen plnit všchny úkoly, které uživatelé plnit potřebují. Chceme-li tedy dlouhodobě zvyšovat počet uživatelů, musíme v prvé řadě vyvíjet více svobodného softwaru.

Nejpřímější způsob, jak to udělat, je přímo se zúčastnit psaní potřebného svobodného softwaru nebo manuálů. Ale jestliže se raději zúčastníte distribuce než programování, nejlepší způsob, jak můžete pomoci, je shromažďovat prostředky pro ty, kteří programují.

Označení ,,prodej svobodného softwaru'' může mást

Přesně řečeno, ,,prodej'' znamená výměnu zboží za peníze. Prodej kopie svobodného programu je legitimní a my jej podporujeme.

Avšak když lidé uvažují o ,,prodeji softwaru'', většinou si představují model běžný u většiny firem: proprietární software, ne svobodný.

Chcete-li tedy opatrně zvýraznit odlišnosti, jako třeba v tomto článku, navrhujeme, že je lepší vyhýbat se termínu ,,prodej softwaru'' a používat raději jiné označení. Můžete říci například ,,šíření svobodného softwaru za poplatek'' -- to již není dvojznačné.

Vyšší či nižší poplatky a GNU GPL

Vyjma jediné speciální situace nemá GNU GPL (20kb) žádné požadavky na to, kolik máte účtovat za distribuci kopie svobodného softwaru -- nemusíte účtovat nic, penny, euro, dolar či miliardu dolarů. Je to na vás a na trhu, takže si nám nestěžujte, že nikdo nechce platit miliardu dolarů za kopii.

Jedinou vyjímkou je případ, kdy je šířena pouze binární podoba programu bez odpovídajících úplných zdrojových kódů. Ti, kteří tak činí, jsou povinni poskytnout zdrojové kódy na požádání. Bez omezení by mohli poplatek za zdrojový kód stanovit tak vysoký -- třeba miliardu dolarů --, že by si nemohl nikdo dovolit jej zaplatit, a tím by ve skutečnosti zdrojový kód skrývali, předstírajíce, že ho dávají k dispozici. V tomto případě omezujeme poplatek za zdrojový kód, abychom chránili svobodu uživatele. V běžných případech však není žádné ospravedlnění pro omezování distribučních poplatků, takže je také nijak neomezujeme.

Firmy, jejichž činnost se dostává do konfliktu s GNU GPL, někdy žádají o svolení s argumentem: ,,že nebudou za GNU software žádat peníze'' a podobně. Tímto způsobem se nikam nedostanou. Svobodný software je o svobodě a vynucování GNU GPL je obranou svobody. Když bráníme svobodu uživatelů, nejsme rozptylováni podružnými záležitostmi jako je velikost distribučních poplatků. Je to o svobodě jen o svobodě a pouze o svobodě.


Další texty


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2005/05/05 19:37:16 $ $Author: novalis $