Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout

 [obraz filozofujícího pakoně] [ Anglicky | Francouzsky | Japonsky | Katalánsky | Rusky | Španělsky ]

Je spousta slov a frází kterým je lépe se vyhnout, buď proto, že jsou dvojznačné, nebo proto, že v sobě obsahují názory, se kterými, jak doufáme, nemůžete plně souhlasit.

Další texty | Komerční | Zadarmo | Freeware | Rozdávání software | Intelektuální vlastnictví | Pirátství | Ochrana | Prodej softwaru | Krádež | Další texty

Také se podívejte na Druhy svobodného software (18k).

Komerční

prosím nepoužívejte slovo ,,komerční'' jako synonymum pro ,,nesvobodný''. Tím se pletou dohromady dvě zcela rozdílné věci.

Program je komerční, jestliže je vyvíjen jako obchodní činnost. Komerční program může být svobodný, nebo nesvobodný, v závislosti na jeho licenci. Podobně program vyvíjený školou, nebo univerzitou může být svobodný, nebo nesvobodný, v závislosti na jeho licenci. Tyto dvě otázky, který subjekt vyvíjí program a svobody uživatle programu jsou, na sobě nezávislé.

V prvním období Free software movement, byly balíky svobodného software téměř vždy nekomerční; součásti operačního systému GNU/Linux byly vyvíjeny jednotlivci nebo neziskovými organizacemi, takovými jako FSF, nebo univerzitami. Ale v devadesátých letech se začal objevovat i komerční svobodný software.

Komerční svobodný software je příspěvek naší komunitě, takže bychom ho měli povzbuzovat. Ovšem lidé kteří si myslí, že ,,komerční'' znamená ,,nesvobodný'' mají za to, že tyto myšlenky si odporují a zavrhují je díky neporozumění. Proto buďte pozorní a nepoužívejte slovo ,,komerční'' tímto způsobem.

Zadarmo

Pokud chcete říct že program je svobodný software [v originále ,,free software''-- pozn. překl.], prosím neříkejte že je dostupný ,,zadarmo'' [v originále ,,for free'' -- pozn. překl.] Tento termín má význam ,,za nulovou cenu''. Svobodný software je otázkou svobody, ne ceny.

Kopie svobodného software jsou často dostupné zadarmo, například stažením přes FTP. Kopie svobodného softwaru jsou však také k mání za peníze na CD-ROMech; zatímco kopie proprietárního software jsou příležitostně k mání zadarmo na různých předváděcích akcích a některé druhy proprietárního softwaru jsou běžně dostupné zadarmo -- pro určité uživatele.

Abyste se vyhnuli zmatku, měli byste říkat, že program je k dispozici jako ,,svobodný software.''

Freeware

Prosím nepoužívejte termín ,,freeware'' jako synonymum pro ,,svobodný software''. Termín ,,freeware'' byl často používán v osmdesátých letech pro programy uvolněné jen jako spustitelné soubory, bez zdrojového kódu. V dnešní době nejsou tyto termíny shodné.

Používáte-li jiný jazyk než angličtinu, zkuste se prosím vyhnout vypůjčování si takových anglických slov jako ,,free software'' nebo ,,freeware.'' Zkuste raději použít některé slovo, často méně dvojznačné, které nabízí váš jazyk jako např.

Při tvoření slov ve vašem vlastním jazyku byste měli opravdu poukazovat na svobodu a ne jen papouškovat nějaké cizokrajné tajemné marketingové koncepty. Poukazování na svobodu se bude možná z počátku zdát vašim spoluobčanům podivné, nebo tomu budou nedůvěřovat, ale brzo si na to zvyknou a zjistí, jaké je opravdové poselství za svobodným softwarem.

Rozdávání software

Je matoucí používat termín ,,rozdávání softwaru'' ve významu ,,distribuovat program jako svobodný software.'' Je to stejný problém jako se ,,zadarmo'': týká se to ceny, ne svobody. Jeden způsob jak se vyhnout zmatku je říkat ,,uvolnit jako svobodný software.''

Intelektuální vlastnictví

Vydavatelé a advokáti rádi popisují copyright jako ,,intelektuální vlastnictví''. Tento termín v sobě nese skrytý předpoklad, že nejpřirozenější způsob o přemýšlení o předmětu kopírování je založen na podobnosti s fyzickými objekty a že o nich máme přemýšlet jako o majetku.

Tato analogie však přehlíží několik podstatných rozdílů mezi materiálními objekty a informacemi: informace může být kopírována a sdílena téměř bez námahy, zatímco materiální objekty ne. Založit svoje smýšlení na této analogii se rovná ignorování těchto rozdílů.

Dokonce i americký právní systém zcela nepřijal tuto analogii, poněvadž nejedná s copyrightem stejně jako s vlastnickými právy na fyzické objekty.

Jestliže se nechcete omezovat tímto způsobem přemýšlení, je nejlepší vyhnout se používání termínu ,,intelektuální vlastnictví'' ve vašich slovech a myšlenkách.

Jiný problém s ,,intelektuálním vlastnictvím'' je ten, že se pokouší zevšeobecňovat několik právních systémů, zahrnujících copyright, patenty a obchodní známky, které jsou mnohem více rozdílné, než podobné. Pokud jste nestudovali právo a nevíte, jak se liší, jejich shrnutí dohromady jistě povede k nekorektnímu zevšeobecňování.

Abyste se vyhnuli zmatku, je nejlepší nehledat alternativní způsoby jak říct ,,intelektuální vlastnictví''. Místo toho raději mluvte o copyrightu, patentech, nebo o jakémkoliv právním termínu na toto téma.

Pirátství

Vydavatelé často poukazují na zakázané kopírování jako na ,,pirátství''. Tímto způsobem naznačují že nezákoné kopírování je eticky stejné jako zaútočení na loďi na moři, vraždění a unášení lidí na nich.

Jestliže nevěříte, že nelegální kopírování je stejné jako únosy a vraždy, možná byste neměli upřednostňovat používání slova ,,pirátství'' na to aby jste jej popsali. Místo toho jsou dostupné neutrální termíny jako ,,nepovolené kopírování'', nebo ,,neautorizované kopírování''. Někteří z nás možná dokonce preferují použití pozitivních termínů, jako ,,sdílení informací s vašimi blízkými''

Ochrana

Vydavatelé a advokáti milují používání termínu ,,ochrana'' k popisu copyrightu. Toto slovo v sobě nese význam ochrany před zničením nebo utrpením; proto povzbuzuje lidi, aby cítili s vlastníky a vydavateli, kteří mají z copyrightu prospěch, spíš než aby cítili s uživateli, kteří jsou copyrightem omezováni.

Je snadné vypustit slovo ,,ochrana'' a místo něj používat neutrální termíny. Například místo ,,copyrightová ochrana vydrží velmi dlouho'' můžete říct ,,copyright vydrží velmi dlouho''.

Chcete-li kritizovat copyright místo toho abyste jej podporovali, můžete použít termín ,,copyrightová omezení''.

Prodej softwaru

Termín ,,prodej softwaru'' je dvojznačný. Přesněji řečeno výměna kopie svobodného programu za obnos peněz je ,,prodej''; ale lidé si obvykle spojují termín ,,prodej'' s proprietárními omezeními, jako následek užívání softwaru. Můžete být sůkladnější a aby jste předešli zmatku radějí říkat ,,distribuce kopií programu za poplatek'' nebo ,,uvalení proprietárních restrikcí na používání programu'' v závislosti na tom, co máte na mysli. ,

Viz Prodej svobodného softwaru pro víc názorů na toto téma

Krádež

Obránci copyrightu často používají slova jako ,,krádež'' a ,,zloděj'' k popisu zasahování do copyrightu. Ve stejnou dobu nás žádají, abychom považovali právní systém za autoritu na etiku: jestliže je kopírování zakázáno - musí být špatné.

Je případné zmínit, že právní systém - alespoň v USA - zavrhuje myšlenku, že zasahování do copyrightových práv je ,,zlodějství''. Obránci copyrightu používající termíny jako ,,krádež'' jsou špatnými zástupci práva na které se odvolávají.

Myšlenka, že zákon rozhodne, co je správné a špatné, je hlavní chybou. Zákony jsou v nejlepším případě pokusem docílit spravedlnosti; říci, že zákony definují spravedlnost, nebo etické chování, je obracení věcí vzhůru nohama.


Také věnujte pozorost Druhům svobodného softwaru (18k).

Další texty k přečtení


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2006/03/07 16:34:47 $ $Author: puigpe $