Filozofija GNU Projekta

 [slika Philosophical Gnu] [Albanski | Bosanski | Katalonski | Kineski(Obicni) | Kineski(Tradicionalni) | Hrvatski | Česki | Danski | Dutch | Njemački | Engleski | Francuski | Grčki  | Galician | Bugarski | Indonezijski | Talijanski | Japanski | Korejski | Makedonski | Norveški | Poljski | Portugalski | Ruski | Rumunski | Srpski | Španski | Švedski | Čai | Turski | Vijetnamski]


Sadržaj

Mi također imamo listu organizacija koje rade za slobodu u računarskom programiranju i elektroničkoj komunikaciji


O slobodnom software-u

Slobodan software je stvar slobode: ljudi bi trebali biti slobodni da koriste software na bilo koji način koji doprinosi društvu. Software se razlikuje od materijalnih predmeta--kao stolice, sendviči ili gorivo--u tome što se može mnogo lakše kopirati i mijenjati. To su mogućnosti koje čine software tako korisnim; vjerujemo da bi ih korisnici software-a trebali iskoristiti.

O GNU Projektu

Licenciranje slobodnog software-a

Zakoni

Terminologija i definicije

GIF-ovi

Motivacija

Govori

Neke druge ideje

Ovi članci pokazuju filozofska mišljenja drugih ljudi koja podržavaju slobodan software, kao i slična pitanja, a koji ne govore za GNU projekat--ali se više ili manje slažemo sa njima.

Mnoge organizacije koje rade na slobodi u računarskom programiranju i elektroničkim komunikacijama također imaju filozofska mišljenja koja podržavaju slobodan software, ili slične stvari, a ne govore za GNU projekat--ali se više ili manje slažemo sa njima.

Prijevodi ovih dokumenata


[ Bosanski | Engleski | Japanski | Katalonski | Mađarski | Nizozemski | Portugalski | Ruski | Španjolski | Talijanski | Turski ]


Vratite se na GNU home page.

Sva pitanja za FSF & GNU šaljite na gnu@gnu.org. Drugi način da kontaktirate FSF.

Sve komentare i pitanja šaljite na webmasters@www.gnu.org, a sva druga na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Suite 330, Boston, MA 02110, USA

Kopiranje i distribucija čitavog članka je dozvoljena u svakom pogledu, sve dok je prisutna ova poruka.

Updated: Alen Šarkinović , 9.11.2002

Updated: Vedran Ljubović, 1.1.2001.

Updated: Alzan Soldić, 20.12.2000.