Kako Vi možete pomoći GNU Projektu

 [slika Glava GNU-a] [Albanski | Bosanski | Katalonski | Kineski(Obicni) | Kineski(Tradicionalni) | Hrvatski | Česki | Danski | Njemački | Engleski | Francuski | Grčki  | Bugarski | Indonezijski | Talijanski | Japanski | Korejski | Norveški | Poljski | Portugalski | Rumunski | Srpski | Španski | Švedski | Čai | Turski | Vijetnamski]


Sadržaj


Vodič u GNU Projekt

Koordinatori GNU volontera <gvc@gnu.org> vam mogu pomoći ako želite pomoći GNU projektu. Oni će vas povezati s drugim ljudima koji su zainteresirani za ili rade na sličnim projektima. Kada ste izabrali zadatak iz naše liste zadataka, molimo vas da ih obavijestite da ste zainteresirani da radite na njemu.

Za sva generalna pitanja o GNU projektu koristite mail gnu@gnu.org , a za pitanja i prijedloge o ovom web siteu koristite mail webmasters@gnu.org.

Kako pomoći GNU Projektu


Vratite se na GNU home page.

Sva pitanja za FSF & GNU šaljite na gnu@gnu.org. Drugi način da kontaktirate FSF.

Sve komentare i pitanja šaljite na webmasters@www.gnu.org, a sva druga na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Suite 330, Boston, MA 02110, USA

Kopiranje i distribucija čitavog članka je dozvoljena u svakom pogledu, sve dok je prisutna ova poruka.

Updated: Alen Šarkinović , 9.11.2002

Updated: Vedran Ljubović, 1.1.2001.

Updated: Last modified: Thu Feb 22 17:00:54 EET 2007