Filosof­a do Proxecto GNU

 [imaxe dun GNU filosofico] [ Catalßn | Coreano | Espa±ol | Franc‚s | Galego | Holand‚s | H·ngaro | Ingl‚s | Italiano | Japon‚s | Portugu‚s | Ruso | Turco ]


Tßboa de contidos

N›s tam‚n temos unha lista de Organizaci›ns que traballan pola liberdade no Desenrolo de Computadores e Comunicaci›ns Electr›nicas.

Sobre o Software Libre

O software libre ‚ unha cuesti›n de liberdade: a xente deber­a ser libre de usa-lo software de t›dolos xeitos que sexan socialmente productivos. O software difire dos obxectos materiais--como cadeiras, bocadillos e gasolina--en que pode ser copiado e cambiado moito mßis facilmente. Estas posibilidades fan que o software sexa tan ·til como ‚, e cremos que os seus usuarios deber­an te-la posibilidade de usalas.

Sobre o proxecto GNU

Sobre a Licencia do Software Libre

Leis

Terminolox­a e Definici›ns

GIFs

Motivaci›n

Charlas e Entrevistas(en orde cronol›xica inversa)

Ideas de Terceiros

Estes artigos dan opini›ns filos›ficas de outra xente que apoia o software libre, ou temas relacionados con el, pero que non falan polo proxecto GNU-- a­nda que mßis ou menos coincidimos con eles.

Moitas das Organizaci›ns que traballan pola Liberdade no Desenrolo Computacional e de Comunicaci›ns Electr›nicas tam‚n te±en opini›ns a favor do software libre, ou temas relacionados con el, e tampouco falan polo proxecto GNU-- a­nda que estamos mßis ou menos de acordo con eles.

Traducci›ns destes documentos


[ Catalßn | Coreano | Checo | Chin‚s | Espa±ol | Franc‚s | Galego | Holand‚s | H·ngaro | Indonesio | Ingl‚s | Italiano | Japon‚s | Polaco | Portugu‚s | Ruso | Turco ]


Volta ß Pßxina de inicio de GNU.

Dudas e preguntas sobre a GNU e a FSF a gnu@gnu.org. Outras formas de contactar coa FSF.

Comentarios a estas pßxinas web a webmasters@gnu.org. Manda outro tipo de comentarios a gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Perm­tese a copia exacta e a s·a distribuci›n deste artigo por calquera medio sempre que se conserve esta nota

Updated: Date: 13/May/2001 lmiguel

Traducida: 17 abril 2001 Javier Bah­llo Cabral; jbahillo@gnu.org