Dokumentimi i Projektit GNU

[image of the Head of a GNU]

[ Catalan | Chinese(Simplified) | Chinese(Traditional) | English | Spanish | Albanian ]


Faqe Hyrëse e GNU Press
Libra në Shtypje
"Software" në CD
Listë ISBN
Faqja Artikuj GNU
Veshje
Wall Art
Artikuj të Tjerë për Fansa
Formular Porosie
Për Autorë
Për Rishitësa
Për Mësues
Lidhuni me Me
Faqja Hyrëse e FSF-së
Hyrja e Projektit GNU

Hyrje në Parimet e Dokumentimit të GNU

Dokumentimi i GNU-së është unik për shkak të qëndrimeve tanë ndaj tij. Ne besojmë se lexuesi duhet të jetë i lirë ta kopjojë dhe rishpërndajë atë, ashtu si edhe "software"-in tonë. Fillimisht, tërë dokumentacioni ynë qarkullonte nën një licensë të shkurtër Copyleft, ose nën vetë Licensën e Përgjithshme Publike GNU (GPL); në 2001u krijua Licensa për Dokumentim të Lirë e (FDL) për të trajtuar disa nevojatë cilat nuk plotësoheshin nga licensa të hartuara fillimisht për "software". Për më tepër të dhëna të hollësishme mbi teorinë tonë të dokumentimit të lirë, ju lutemi shihni sprovën e Richard Stallman-it, “Software i Lirë dhe Doracakë të Lirë.” Ju lutemi ndihmonani të shkruajmë më tepër dokumentacion! Projekti GNU është një lëvizje mbarëbotërore dhe paketat tona të "software"-it rriten çdo ditë. Për më tepër të dhëna rreth se si të ndihmohet, klikoni Këtu.

Dokumentacioni GNU mund të merret në mënyrat vijuese:

GNU Press Dokumentacion i Botuar, Fanella, Postera, Software dhe të tjera!.

Libra të shtypur dhe Artikuj GNU - bluza, kapele, stema, butona dhe të tjera.

Dokumentacion On-Line

Të dhëna rreth titujve tanë dhe dokumente të tjerë të passhëm on-line.

Zgjerim i Pasjes nëpër Librari

Të dhëna se si vullnetarë mund të ndihmojnë që librat e GNU Press-it të gjenden në raftet e librarive të tyre vendore.

Libra Falas nga Botuesh të Tjerë

Libra të shtypur prej botuesish të tjerë duke përdorur licensa dokumentimi të lirë.

Si të lidheni me GNU Press


Komentet mbi këto faqe web nisjani webmasters@www.gnu.org, pyetjet e tjera dërgojani gnu@gnu.org.

Copyright © 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Përditësuar: $Date: 2006/06/13 18:26:48 $ $Author: puigpe $