Tłumaczenia tej strony

 [rysunek głowy GNU]

Strona główna GNU Press
Drukowane książki
Oprogramowanie na CD
Lista ISBN
Gadżety GNU
Odzież
Plakaty
Inne gadżety fana
Formularz zamówienia
Dla autorów
Dla sprzedawców
Dla nauczycieli
Skontaktuj się z nami
Strona główna FSF
Strona główna Projektu GNU

Wprowadzenie do zasad dokumentacji Projektu GNU

Dokumentacja GNU jest wyjątkowa ze względu na nasze podejście do niej. Wierzymy, że czytelnik powinien mieć możliwość kopiowania jej i rozpowszechniania, tak jak naszego oprogramowania. Pierwotnie cała nasza dokumentacje były wydawana na krótkiej licencji typu lub na naszej Powszechnej licencji Publicznej GNU (GPL). W celu zrealizowania pewnych szczególnych potrzeb, których nie zaspokajały licencje zaprojektowane z myślą o oprogramowaniu, w roku 2001 stworzono Licencję Wolnej Dokumentacji (FDL). Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o naszych poglądach na temat wolnej dokumentacji, przeczytacie esej Richarda StallmanaWolne oprogramowanie i wolna dokumentacja”. Pomóżcie nam pisać wolną dokumentację! Projekt GNU jest ruchem ogólnoświatowym i nasze zasoby oprogramowania powiększają się każdego dnia. Na osobnej stronie zamieściliśmy wskazówki, jak pomóc Projektowi GNU.

Z dokumentacją GNU wiążą się następujące działy:

GNU PressOpublikowana dokumentacja, koszulki, plakaty, oprogramowanie i wiele więcej!

Drukowane książki i Gadżety GNU — koszulki, czapki, plakietki i inne.

Dokumentacja online

Informacje o naszych tytułach i inna dokumentacja dostępna online.

Poprawienie dostępności w księgarniach

Jak ochotnicy mogą pomóc w tym, żeby książki GNU Press trafiły na półki lokalnych księgarń.

Wolne książki innych wydawców

Drukowane książki innych wydawców opublikowane na licencjach wolnej dokumentacji.

Kontakt z GNU Press


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Español | Polski | Română | Shqip ]