Tłumaczenia tej strony

Dlaczego copyleft?

„Kiedy chodzi o obronę wolności innych, bezczynność jest oznaką słabości, nie skromności”

 [rysunek głowy GNU]


W projekcie GNU zwykle zalecamy ludziom użycie licencji typu copyleft, jak na przykład GNU GPL, zamiast liberalnych licencji wolnego oprogramowania niezgodnych z copyleft. Nie argumentujemy zbyt zaciekle przeciw takim licencjom – a nawet czasami w pewnych sytuacjach zalecamy ich użycie – ale w wypowiedziach orędowników takich licencji można dostrzec pewną prawidłowość: ostrą argumentację przeciw GPL.

W jednej z takich wymian zdań pewna osoba stwierdziła, że użycie jednej z licencji BSD jest „aktem skromności”: „Nie chcę niczego od tych, którzy używają mojego kodu oprócz uznania mojego wkładu”. Prawnie sankcjonowane żądanie uznania określone terminem „skromność” jest trochę naciągane, ale jest w tym głębszy sens, który trzeba tu rozważyć.

Skromność to pozbycie się własnych interesów, ale Wy i osoba używająca Waszego kodu nie jesteście jedynymi osobami, na które ma wpływ wybór licencji wolnego oprogramowania dla Waszego kodu. Ktoś kto używa takiego kodu w programie niewolnym próbuje odmówić wolności innym i jeżeli się na to pozwoli, to nie można bronić ich wolności. Kiedy chodzi o obronę wolności innych bezczynność jest oznaką słabości, nie skromności.

Nie czyni się źle wypuszczając kod pod jedną z licencji BSD, albo pod jakąś inną liberalną licencją niezgodną z copyleft: program wciąż jest wolny i wciąż jest darem dla naszej społeczności. Powoduje się jednak, że ochrona takiego programu jest słaba i w wielu przypadkach nie jest to najlepszy sposób na promowanie wolności dzielenia się oprogramowaniem i wolności jego zmieniania.


Inne teksty


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | Deutsch | English | Français | Español | עברית | Polski ]