למה "חובות-מפיצים"?

"כשעוסקים בהגנה על חירותם של אחרים,  התבטלות אינה מעשה של ענוה - אלא חולשה"

[תמונה של ראש של גנו]


[ אנגלית | קטלונית | צרפתית | עברית | ספרדית ]

בפרוייקט גנו אנו, בדרך כלל, מציעים שאנשים ישתמשו ברשיונות "חובות מפיצים" (Copyleft) כמו GNU GPL, במקום ברשיונות מתירניים של תוכנה חופשית שאינם מטילים "חובות מפיצים". איננו מתווכחים בחריפות כנגד סוגי רשיונות אחרים שכאלה – למעשה, בנסיבות מיוחדות אנו אף ממליצים עליהם  -- אך דווקא תומכיהם של רשיונות אלה, זיכו בעבר את הפרוייקט שלנו בקיתונות של ביקורת.

במקרה אחד, הצהיר פלוני כי השימוש שלו ברשיון BSD היה "מעשה של ענווה": "איני מבקש דבר מאלה שמשתמשים בקוד שלי,  אלא רק שיתנו לי קרדיט". האם ניתן לתאר דרישה חוקית למתן קרדיט כ"ענווה"? זו שאלה מעניינת, אך עלינו לתת את הדעת על נקודה עמוקה יותר.

ענווה פירושה ויתור על האינטרס שלכם, אך אתם ומי שמשתמש בתוכנה שלכם אינכם היחידים שמושפעים מן הבחירה שלכם ברשיון תוכנה חופשית מסויים לקוד שבידיכם. למשל, מישהו שמשתמש בקוד שלך בתוך תוכנה שאינה חופשית, מנסה למנוע את חירותם של אחרים. אם תתיר לו לעשות כן, אינך מגן על חירותם של האחרים. כשזה מגיע להגנת חירותם של אחרים, התבטלות אינה מעשה של ענווה – אלא חולשה.

שחרור הקוד שלכם תחת אחד מרשיונות BSD, או רשיון מתירני אחר שאינו מסוג "חובות מפיצים", אינו מעשה שגוי – שכן התוכנה עדיין חופשית, ועדיין מהווה תרומה לקהילה שלנו. אבל יש בה חולשה, וברוב המקרים זו אינה הדרך הטובה ביותר להגן על זכותם של המשתמשים לשתף ולשנות תוכנה.


[ אנגלית | קטלונית | צרפתית | עברית | ספרדית ]

חזור לדף הבית של גנו.

Please send FSF & GNU inquiries & questions to gnu@gnu.org. There are also other ways to contact the FSF.

Please send comments on these web pages to webmasters@gnu.org, send other questions to gnu@gnu.org.

זכויות יוצרים 2003 המוסד לתוכנה חופשית, בע"מ, טמפל-פלייס 59 - דירה 330, בוסטון, מסצ'וסטס 02110, ארה"ב.

העתקה מילה במילה והפצה של מאמר זה כולו מותרת בכל מדיום, בתנאי שהודעה זו והמקור שלה באנגלית נשמרים בו. בכל מקרה של אי בהירות בנוגע לתנאים הנ"ל יש לפרשם על פי הגירסה האנגלית המובאת להלן.

Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Updated: $Date: 2006/03/31 16:00:47 $ $Author: puigpe $

תורגם: 2 ביוני 2003, 00:00:00 שעון ישראל, על ידי עידו אמין (נערך: 4 ביוני 2003 על ידי the duke), במסגרת תרגנום