De overeenkomst van Wassenaar.

 [afbeelding van een filosofisch kijkende gnoe] [ Dutch | English | Japanese | Russian ]

De eerste informatie die wij ontvingen over de overeenkomst van Wassenaar kwam in de vorm van een krantenartikel dat meldde dat export van versleutelingssoftware verboden zou worden--en dit leek ook te gelden voor vrije software. Dus publiceerden wij een aankondiging om mensen in non-Wassenaarlanden te vragen om mee te werken aan de verspreiding en ontwikkeling van vrije versleutelingssoftware.

Vervolgens kregen wij de eigenlijke tekst van de overeenkomst van Wassenaar onder ogen. Daarin zagen wij dat een uitzondering blijft bestaan voor vrije software (De term "public domain" werd gebruikt, maar ze leken vrije software te bedoelen.) Dus het probleem lijkt niet zo erg te zijn.

De VS wil echter nog steeds zulke beperkingen instellen, en daarom lijkt het ons verstandig om door te gaan met onze voorbereidingen, voor het geval dat een toekomstige versie van het Wassenaar-akkoord grotere beperkingen stelt op de export van vrije software.

Hier is onze interpretatie van de tekst van het meest recente Wassenaar-akkoord, zoals wij het zien. Dit is niet gecontroleerd door een advokaat.

Volgens de General Software Notes, entry 2, betreft deze overeenkomst niet de software in het "public domain". Dit wordt gedefinieerd als technologie of software die beschikbaar wordt gemaakt zonder dat er beperkingen wordt geplaatst op haar verdere verspreiding. Er wordt ook gesteld dat een copyright niet automatisch de "public domain" status wegneemt.

Er zijn momenteel discussies gaande over het akkoord, en het lijkt aannemelijk dat de definitie van "public domain" zal worden opgehelderd.

Finse ambtenaren hebben gesteld dat Finnish officials have stated that "[er] niets zal veranderen wat "public domain" software en het Wassenaar-akkoord van 3 December betreft."

Er is ons verteld dat het Deense Ministerie van Handel een beheerder heeft opgedragen het aanbieden van het programma PGP stop te zetten. Er is een protestpagina tegen het Wassenaar-akkoord op http://www.wassenaar.dk/.

Mensen in Engeland kunnen helpen door naar http://www.stand.org.uk/ te gaan en mee te helpen met hun campagne.

Recentelijk heeft de Australische regering de export van vrije versleutelingssoftware verhinderd door de Wassenaar-lijst over de definitie van "public domain" aan te passen.


Andere teksten om te lezen.


Return to GNU's home page.

FSF & GNU inquiries & questions to gnu@gnu.org. Other ways to contact the FSF.

Comments on these web pages to webmasters@www.gnu.org, send other questions to gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Updated: 3 Dec 2000 tower