Tłumaczenia tej strony

Pomóżcie chronić prawo do pisania programów, bez względu na to, czy są wolne czy nie

 [rysunek: filozofująca GNU]

Prawo do pisania programów, zarówno niewolnych, jak i wolnych, jest zagrożone przez patenty na oprogramowanieprocesy o prawa autorskie do wyglądu i sposobu działania interfejsu.

Fundacja Wolnego Oprogramowania, Free Software Foundation, walczy z tymi zagrożeniami na wiele sposobów. Wśród nich jest wspieranie i członkostwo w Lidze na rzecz Wolności Oprogramowania, League for Programming Freedom.

Liga jest ogranizacją zrzeszającą zwykłych ludzi: profesorów, studentów, przedsiębiorców, programistów (a nawet firmy wykonujące oprogramowanie), którzy chcą przywrócić swobodę pisania programów. Liga nie występuje przeciw systemowi prawnemu, jaki opracował Kongres Stanów Zjednoczonych – praw autorskich dla poszczególnych programów. Jej celem jest odwrócenie niedawnych zmian dokonanych przez sędziów w odpowiedzi na różne partykularne interesy.

FSF nakłania, byście przyłączyli się do walki z tym zagrożeniem. Dwie dobre możliwości to wstąpienie do Ligi i (lub) udzielenie jej wsparcia.

Liga nie jest powiązana z Fundacją Wolnego Oprogramowania, ani nie zajmuje się kwestią wolnego oprogramowania. FSF wspiera ją, gdyż, podobnie jak każdy wytwórca oprogramowania mniejszy od Microsoftu, jest zagrożona patentami na oprogramowanie i zastrzeganiem praw do interfejsów. I wy jesteście w niebezpieczeństwie! Łatwo ignorować problem, dopóki wy sami albo wasz pracodawca nie zostaniecie pozwani, ale rozsądniej jest zjednoczyć się, zanim to się stanie.


Inne teksty


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | Česky | English | Español | Français | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polski | Português | Русский ]