Help om het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven te beschermen.

 [afbeelding van een filosofisch kijkende gnoe] [ Catalan | Dutch | English | Korean | Russian ]

Het recht om zowel niet-vrije als vrije software te schrijven wordt bedreigd door patenten op software en zgn. "look-and-feel" copyright lawsuits.

De Free Software Foundation bestrijdt deze dreigingen op vele manieren, zoals het ondersteunen en lidmaadschap van de League for Programming Freedom.

De League is een midden in de maatschappij staande organizatie van professoren, studenten, zakenlieden, programmeurs, gebruikers, en zelfs softwarehuizen, gericht op het hertellen van de vrijheid om programma's te schrijven. De League is niet tègen het juridisch systeem dat het (amerikaanse) congres voor ogen stond - namelijk copyright op individuele programma's. De League probeert echter recente wijzigingen in dit recht ongedaan te maken - wijzigingen die aangebracht zijn door rechters, en die inspeelden op belangen van bepaalde groepen.

De FSF moedigt je aan om mee te helpen in het bestrijden van deze dreigingen. Twee goede manieren zijn om lid te worden en/of de League te helpen.

De League is niet verbonden met de Free Software Foundation, en heeft geen belang in het concept van vrije software. De FSF steunt de League omdat, zoals elke softwareontwikkelaar kleiner dan Microsoft, bedreigd wordt door patenten of software en copyrights op interfaces. En jij wordt eveneens bedreigd. Het zou gemakkelijk zijn om het probleem te negeren totdat je werkgever wordt aangeklaagd, maar het is wijzer om actie te ondernemen vóór dit gebeurt.


Andere teksten om te lezen.


Return to GNU's home page.

FSF & GNU inquiries & questions to gnu@gnu.org. Other ways to contact the FSF.

Comments on these web pages to webmasters@www.gnu.org, send other questions to gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Updated: 03 Mar 2000 Prashant