GNU projektin filosofia

Tämä hakemisto kuvastaa Vapaiden Ohjelmistojen filosofiaa, mikä selittää GNU-projektin periaatteita.

Me myös pidämme listaa organisaatioista, jotka työskentelevä ohjelmistokehityksen ja elektronisen vapauden hyväksi...

Tietoa vapaista ohjelmista

Vapaissa ohjelmissa on kyse käyttäjien vapaudesta, ihmisten pitäisi olla vapaita käyttämään ohjelmaa mihin tahansa yhteisön hyvinvointia lisäävään tarkoitukseen. Ohjelmat eroavat muista tavallisista esineistä, kuten tuolista tai kahvinkeittimestä siinä mielessä että ohjelmia on helpompi kopioida. Tämä juuri tekee ohjelmista hyödyllisiä, uskomme että käyttäjien tulisi voida käyttää niitä vapaasti.

About the GNU Project

Licensing Free Software

Laws and Issues

Terminology and Definitions

Upholding Software Freedom

GIFs

Motivation

Speeches and Interviews (in reverse chronological order)

Third Party Ideas

These articles give other people's philosophical opinions in support of free software, or related issues, and don't speak for the GNU project -- but we more or less agree with them.

Many of the Organizations that Work for Freedom in Computer Development and Electronic Communications also have philosophical opinions in support of free software, or related issues.

Miscellaneous

Translations of These Documents

Translations of this page