Možemo reći stop Word Attachment-ima

Richard M. Stallman, Jan 2002

 [image of a Philosophical Gnu] [ Bosanski | Češki | Engleski | Francuski | Njemački | Italijanski | Poljski | Portugalski | Španski ]

Zar vam nije zlo kada dobijate Word dokument u email poruci? Word dokumenti su dosadni, ali još gore od toga, oni ograničavaju ljude da počnu koristiti slobodan softver. Možda možemo zaustaviti ovu praksu tako što će mo pružiti podršku. Sve što trebamo uraditi jeste zamoliti svaku osobu koja nam šalje Word datoteku da razmisli o tome.

Većina korisnika na računarima koriste Microsoft Word. Na njihovu žalost,  Word je vlasnički softver, koji onemogučava korisnicima slobodu da ga proučavaju, mijenjaju, kopiraju, i redistribuiraju. A posebno zbog toga što Microsoft mijenja format Word-ovog dokumenta sa svakom novom verzijom, tako da su korisnici osuđeni na sistem koji od njih traži da plate svaku nadogradnju (upgrade) bez obzira da li to oni žele ili ne. Oni također mogu doći u situaciju, nekoliko godina unazad, da Word dokumente koje su napisali ove godine ne mogu više pročitati verzijom Word-a koju su koristili tada.

Nas boli, kada oni pretpostavljaju da mi koristimo Word i kada nam šalju ( ili zahtjevaju od nas da šaljemo njima) dokumente u Word formatu. Neki ljudi objavljuju ili šalju dokumente u Word formatu. Neke organizacije prihvataju samo dokumente u Word formatu: neko koga znam, nije bio u mogučnosti da aplicira za posao jer se prijave moraju slati u Word formatu. Čak i vlade zemalja ponekad nalažu Word format javnosti, što je zaista nečuveno.

Za nas, korisnike otvorenih operativnih sistema, dobiti Word dokumenat je neugodnost. Ali najgori utjecaj slanja Word formata ima na ljude koji bi se mogli prebaciti na korištenje slobodnih sistema: oni su u tome neodlučni jer misle da moraju imati dostupan Word kako bi mogli pročitati Word-ove dokumente koje prime. Praksa korištenja tajnog Word formata za razmjenu datoteka ometa rast naše zajednice i širenja slobode. Ovom problemu obično ne poklanjamo veliku pažnju ali primjećujemo da neprekidno šteti našoj zajednici i dešava se stalno.

Mnogi GNU korisnici koji primaju Word dokumente pokušavaju pronaći način kako bi ih mogli pročitati. Možete pokušati da pročitate dokument kao ASCII tekst. Slobodni softver danas može čitati neke Word dokunente, ali ne i sve--format je tajan i nije u potpunosti dekodiran. Što je najgore, Microsoft ga može promjeniti u svako vrijeme. U budučnosti, oni mogu koristiti Palladium ili neki drugu " podmuklu računarsku " mogučnost u novoj verziji Word formata kako bi prije pristupanja dokumentu softver morao izvršiti autorizaciju.

Ukoliko razmišljate o dokumentu koji ste primili kao o nekom izoliranom događaju, prirodno je da će te sa njim izaći na kraj na svoj neki način. Međutim kada prepoznate da se radi o primjeru pogubne sistematične prakse, tada se zahtjeva drugačiji pristup. Kada ste suočeni sa problemom da niste u mogučnosti pročitati dokument, tada se taj dokument tretira kao simptom hronične bolesti. Da bi izliječili bolest, mi moramo uvjeriti ljude da ne šalju Word dokumente.

Već godinu dana usvojena je  praksa da odgovaramo na Word attachment-e sa ljubaznom porukom u kojoj objašnjavamo razloge zbog kojih je slanje Word dokumenata loša stvar, i tražimo od osoba da ponovo pošalju materijal u nekom javnom formatu. Ovo je mnogo lakši posao nego pokušaj da čitamo neki nerazumljivi ASCII tekst u Word dokumentu. Ustanovio sam da ljudi obično razumiju problem, i mnogi od njih su mi rekli da više neće slati Word dokumente drugim ljudima.

Ukoliko učinimo sve ovo, imaćemo mnogo veći efekat. Ljudi koji ignorišu jedan ljubazan zahtjev mogu promjeniti tu praksu kada prime nekoliko ljubaznih zahtjeva od raznih ljudi. Možda će mo biti u mogućnosti da damo " ne šaljite Word format " status netiquette, ukoliko počnemo da sistematično odgovaramo svima koji nam šalju Word dokumente.

Kako bi postigli da se navedena podrška odvija što efikasnije, vjerovatno će te željeti da razvijete sistem automatskog odgovora koji će se slati svaki put kada je to neophodno. Ja sam uključio dva primjera: verziju koju sam nekada koristio, prateći novu verziju koja će naučiti Word korisnika kako da dokument konvertuje u neki drugi koristan format.

Možete koristiti ove primjere ukoliko želite, ako želite možete ih  prilagoditi sebi ili napisati vlastite. Napišite poruku koja odgovara vašim idejama i vašoj ličnosti--ukoliko je odgovor lično vaš, efektivnije će doprinijet ovoj kampanji.

Ovi odgovori su namjenjeni individualcima koji šalju Word dokumente. Kada primjetite da jedna organizacija koristi Word format tada to zahtjeva akciju  različitih vrstama poruka koje se neće odnositi na individualce.

Neki od poslodavaca traže vaše aplikacije u Word formatu. Neki poslodavci ovo rade čak i kada traže osobu koja će raditi na poslovima slobodnog softvera.
Kako bi pomogli da se ova praksa promjeni, možete postaviti link na ovu stranicu u vašoj aplikaciji, pored toga možete postaviti i linkove na druge formate aplikacije. Svako ko bude tražio Word verziju aplikacije će vjerovatno pročitati ovu stranicu.

Našom brojnosti, običnom molbom, možemo postići da stvari budu drukčije.


Poslali ste attachment u Microsoft Word formatu, tajni vlasnički format, nisam u mogučnosti da ga pročitam. Ukoliko mi pošaljete čisti tekst, HTML, ili PDF, bit ću u mogučnosti da ga pročitam.

Slanje ljudima dokumente u Word formatu ima za posljedicu loše efekte, takva praksa stavlja ljude u poziciju da koriste Microsoft softver. U toj situaciji vi postajete žrtva Microsoft-ovog monopola. Ovaj specifični problem je glavna opstrukcija u nastojanju da se prihvati GNU/Linux.
Molim vas da razmislite o korištenju Word formata za komunikaciju sa drugim ljudima?


Poslali ste attachment u Microsoft Word formatu, tajni vlasnički format, nisam u mogučnosti da ga pročitam. Ukoliko mi pošaljete čisti tekst, HTML, ili PDF, bit ću u mogučnosti da ga pročitam.

Distribuiranje dokumentata u Word formatu je loše za vas i za druge. Ne mošete biti sugurni da će ličiti na one koje ste poslali  ukoliko ih neko namjerava pogledati sa drukčijom verzijom Word-;možda ih neće moći pogledati uopće.

Primanje Word attachment-a je loše za vas jer mogu sa sobom nositi viruse (pogledajte
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/acro.html). Slanje Word attachment-a je loše za vas, jer Word dokumenti obično uključuju skrivene informacije o autoru, omogučavajući onima koji žele da znaju vaše autorove aktivnosti(možda i vaše). Tekst za koji ste mislili da ste ga obrisali može i dalje biti prisutan. Za više informacija o tome pogledajte http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3154479.stm .

Obzirom na ovo sve, slanje ljudima Word dokumente na njih stavlja pritisak da koriste Microsoft softver i pomaže na uskračivanju im prava izbor. Vi postajete žrtva Microsoft-ovog monopola. Ovaj pritisak je glavna opstrukcija u potpunom prihvačanju slobodnog softvera. Molim vas da razmislite o korištenju Word formata za komunikaciju sa drugim ljudima?

Konvertiranje datoteke u HTML koristeći Word je vrlo jednostavno. Otvorite dokument, kliknite na File, pa zatim na Save As, i u Save As prozoru na njegovom kraju izaberite HTML Document ili Web Page. Nakon toga pritisnite Save. Nakon toga možete attach-irati novi HTML dokument umjesto vašeg Word dokumenta. Zapamtite da se Word mijenja na nedosljedan način --ukoliko vidite različit menu item names, molimo pokušajte sa njima.

Konvertiranje u čisti tekst je skoro isto--umjesto HTML Document izaberite Text Only ili Text Document kao  Save As Type.

Vaš računar vjerovatno ima i program koji može kovertovati u pdf format. Selektujte File=
> Print. Od dostupnih printera izaberite pdf konverter. Kliknite na print dugme i upišite ime pdf datoteci kako se od vas i zahtjeva.


Ovdije su i neki drukčiji pristupi, sugestije Bob Chassell-a. Zahtjeva editujetovanje kao specifičan primjer, i pretpostavlja se da imate mogučnost da otpakujete određene sadržaje i vidjeti koliko su dugački.


Zbnjen sam. Zašto si izabrao da mi pošalješ 876.337 bajta u svojoj prošloj poruci kada je sadržaj samo 27.133 bajt-a?

Poslao si mi pet datoteka u nestandardnom .doc formatu koji je Microsoftova tajna, rađe nego u internecionalnom, javnom i mnogo efikasnijem formatu čistog teksta (plain text).
Microsoft može ( u uradio je nedavno u Keniji i Brazilu) obezbjediti da lokalna policija sprovodi zakon kojim se progone studenti koji studiraju kod, proganjaju pokušaje stvaranje novih kompanija, i proganjaju profesionalce koji nude svoje servise. Molimo, nemojte im dati svoju podršku.


John D. Ramsdell predlaže ljudima da obeshrabre ljude u korištenju Microsof Word i PowerPoint attachment-a praveći male izjave u njihovoj .datoteci potpisa:


Molim vas, izbjegavajte da mi šaljete Word ili PowerPoint attachmen-te.
Pogledajte http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html


Ovdije se nalazi pismo odgovora od strane Alexandros Papadopoulos na email poruku sa word attachment-om.


Kevin Cole sa  Gallaudet Univerziteta u Washington-u, D.C šalje ovaj automatski odgovor kada god primi email sa word attachment-om.


Copyright © 2002 Richard M. Stallman

Kopiranje i distribucija čitavog članka je dozvoljena u svakom pogledu, sve dok je prisutna ova poruka.


[  Bosanski | Češki | Engleski | Francuski | Njemački | Italijanski | Poljski | Portugalski | Španski ]

Vratite se na GNU's home page.

Sva pitanja za FSF & GNU šaljite na gnu@gnu.org. Drugi način da kontaktirate FSF.

Komentare na ove web stranice šaljite na webmasters@www.gnu.org, sva druga pitanja na gnu@gnu.org.

Last updated: $Date: 2006/02/05 10:34:46 $ $Author: jonaskoelker $