Rozsudek nad Microsoftem

 [obrázek hlavy Gnu] [ Anglicky | Katalánsky | Korejsky | Rusky ]


Mnoho uživatelů GNU/Linuxu smýšlí o systému jako o konkurenci Microsoftu. Free Software Movement se však snaží řešit problém, který je mnohem větší než Microsoft: proprietární, nesvobodný software, zanechávající uživatele bez pomoci a znemožňující spolupráci. Microsoft je největším vývojářem takového softwaru, ale mnoho jiných společností zachází s uživatelovou svobodou stejně tak špatně; pokud na sebe nepřipoutaly takové množství uživatelů jako Microsoft, není to tak proto, že by se o to nesnažily.

Jelikož je Microsoft jen částí problému, jeho prohra v antitrustovém soudním sporu není nezbytně vítězstvím svobodného softwaru. Zda výsledek tohoto sporu pomůže svobodnému softwaru a podpoří uživatelovu svobodu závisí na daných opatřeních uložených Microsoftu soudem.

Pokud bude náprava navržena tak, že umožní ostatním společnostem soutěžit v nabízení proprietárního, nesvobodného softwaru, pro svobodný svět to nebude mít praktický přínos. Náhradní ,,vládci'' nejsou svobodou. A soupeření je může dovést k ,,lepší'' práci, lepší v úzkém technickém směru; poté pro nás může být těžší s nimi ,,soupeřit'' po technické stránce. Budeme, narozdíl od těchto společností, uživateli dále nabízet jednu věc, svobodu a uživatelé važící si svobody si budou nadále vybírat svobodný software z tohoto důvodu. Ale uživatelé, kteří nehodnotí svobodu a volí sytém jen podle pohodlí, mohou být nalákáni na ,,vylepšené'' proprietární systémy.

Rozdělení Microsoftu do oddělených společností může také ohrozit svobodný software. Jelikož tyto menší společnosti už déle nepodrží ochotu veřejnosti odsoudit Microsoft, může to svobodný software postihnout krutěji, než současný spojený Microsoft.

Navrhl jsem opatření pro tento případ, která by mohla pomoci svobodnému softwaru soupeřit s Microsoftem: například vyžadovat po Microsoftu zveřejňování dokumentace pro všechna rozhraní a používání patentů jen k obraně, ne k agresi. Tato opatření by měla zabránit v používáni zbraní, jichž proti nám chtěl Microsoft použít (dle ,,Halloween documents'', které unikly z Microsoftu a v nichž se zmiňuje o plánech bránění vývoji GNU/Linux systému).

Až uvidíme jaká opatření soud zvolí, uvidíme zda byla pro Free Software Movement prospěšná, či naopak.


[ Anglicky | Katalánsky | Korejsky | Rusky ]
Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2006/06/14 14:02:29 $ $Author: puigpe $