Traduccions d'aquesta pàgina

Sobre la sentència contra Microsoft

 [imatge d'un cap de GNU]


Molts usuaris de GNU/Linux veuen aquesta sistema com un competidor per a Microsoft. Però el Moviment del Programari Lliure aspira a resoldre un problema molt més important que el de Microsoft: el del programari privatiu, que es dissenya per mantenir als usuaris impotents i prohibir la col·laboració. Microsoft és el fabricant més gran d'aquest tipus de programari, però moltes altres companyies tracten igual de malament la llibertat dels usuaris; si no han encadenat tants usuaris com Microsoft no és pas per falta de ganes.

Com que Microsoft només és una part del problema, la seva derrota en el plet antimonopoli no és necessàriament una victòria per al programari lliure. Que el resultat d'aquest plet ajudi el programari lliure i promogui les llibertats dels usuaris dependrà de les sancions específiques que el jutge imposi a Microsoft.

Si les sancions es dissenyen per permetre que altres companyies competeixin oferint programari privatiu, el Món Lliure no n'obtindrà cap benefici. Poder escollir entre un seguit de possibles amos no és llibertat. És més, la competència podria portar-los a realitzar una feina "millor", millor en el sentit estrictament tècnic; i llavors ens podria resultar més difícil "competir-hi" tècnicament. Nosaltres seguirem oferint a l'usuari una cosa que aquestes companyies no ofereixen: llibertat. I els usuaris que valorin la llibertat continuaran escollint el programari lliure per aquesta raó. Però els usuaris que no apreciïn la llibertat, i escullin un sistema simplement per conveniència, podrien sentir-se atrets pels sistemes privatius "millorats".

Dividir Microsoft en companyies diferents podria també ser perillós per al programari lliure, perquè aquestes companyies petites, al no estar en el punt de mira d'un públic predisposat a condemnar Microsoft, podrien considerar convenient atacar el programari lliure amb més duresa que l'actual Microsoft unida.

He suggerit solucions per a aquest cas que ajudarien al programari lliure a competir amb Microsoft; per exemple, requerir a Microsoft que publiqui documentació sobre totes les seves interfícies, i utilitzar les patents només com a defensa, no com a agressió. Aquestes solucions bloquejarien l'ús de les armes que Microsoft planeja utilitzar contra nosaltres (segons els "Halloween Documents" que es van filtrar des de dins de Microsoft, que detallaven de quina manera s'intentaria impedir el desenvolupament del sistema GNU/Linux).

Quan vegem els dictàmens del jutge, tindrem un idea de si el cas ha estat beneficiós o perjudicial per al Moviment del Programari Lliure.


Altres texts per llegir


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Català | Česky | English | Español | Français | Bahasa Indonesia | Italiano | 한국어 | Polski | Русский ]