Tłumaczenia tej strony

Odrzućcie dyrektywę o egzekwowaniu praw własności intelektualnej

 [rysunek: filozofująca GNU]

Koalicja grup na rzecz swobód obywatelskich i konsumenckich sprzeciwia się nowoproponowanej dyrektywie przewidującej ostrzejsze kary za łamanie praw autorskich i patentów:

http://www.ipjustice.org/081103codepress.shtml

FSF także sprzeciwia się tej dyrektywie, ale nie podpisaliśmy deklaracji, ponieważ dopuszcza ona zbyt wiele z tego, czemu należy się sprzeciwić. Prawo UE już teraz jest zbyt restrykcyjne i zapobieganie dalszym zmianom nie wystarczy. Niedobrze powstrzymywać ludzi przed dzieleniem się muzyką i innymi opublikowanymi dziełami, tylko drakońskie prawa mogłyby tego dokonać, więc nic dziwnego, że się je proponuje. Ale sprzeciw wobec dyrektywy, bez krytyki jej niesłusznego uzasadnienia, to za mało. Nawet stosowanie terminu „własność intelektualna” jest słabym punktem kampanii, ponieważ jest to termin propagandowy tych, którzy dążą do narzucania ograniczeń społeczeństwu.


Inne teksty


Tłumaczenia tej strony:
[ English | Français | Polski ]