Tłumaczenia tej strony

O Gnutelli

 [rysunek głowy GNU]

„Gnutella” jest, obecnie, nazwą protokołu rozproszonego współdzielenia plików, używanego głównie do plików muzycznych. Nazwą tą określa się też niekiedy samą sieć wymiany plików, jak również oryginalny program Gnutella. Sytuacja jest dość zagmatwana. Więcej o początkach Gnutelli i jej historii można przeczytać w artykule Wikipedii na jej temat.

W każdym razie, nazwa była pierwotnie grą słów „GNU” (twórcy oryginału planowali wydanie swojego kodu na GNU GPL i być może nosili się z zamiarem wniesienia go do projektu GNU) i „Nutella” (przysmak czekoladowy programistów oryginału). Niemniej jednak, ani to oryginalne oprogramowanie, ani żaden z obecnych spokrewnionych z nim projektów nie są oficjalnymi pakietami GNU. Poprosiliśmy autorów Gnutelli o zmianę nazwy, żeby nie była myląca; być może nastąpi to w przyszłości.

istnieje kilka wolnych programów, w których zaimplementowano protokół Gnutella, np. gtk-gnutella, mutellagnucleus. Prosimy jednak zwrócić uwagę na to, że również żaden z tych programów nie jest oficjalnie oprogramowaniem GNU. GNU ma swój własny program tworzący sieć równorzędną GNUnet, którego dokumentacja zawiera porównanie protokołów.

Fundacja Wolnego Oprogramowania zajmuje się wolnością kopiowania i zmieniania oprogramowania – muzyka wykracza poza ten zakres. Zagadnienia etyczne związane z kopiowaniem programów i kopiowaniem nagrań muzycznych są jednak częściowo do siebie podobne. Kwestię kopiowania rzeczy innych niż oprogramowanie poruszono w niektórych artykułach w katalogu poświęconym filozofii. Ma z nią też związek kilka artykułów napisanych przez inne osoby.

Obojętnie o jaki rodzaj publikowanej informacji chodzi, namawiamy ludzi, by odrzucili założenie, że jakakolwiek osoba czy firma ma naturalne prawo zabronić dzielenia się informacją i dyktowania, w jaki sposób ogół może z niej korzystać. Nawet system prawny USA formalnie odrzuca takie antyspołeczne wyobrażenie.


Inne teksty


Tłumaczenia tej strony:
[ Bosanski | Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Español | Français | Hrvatski | Bahasa Indonesia | 日本語 | 한국어 | Magyar | Polski | Português | Românã ]