Sobre Gnutella

per Richard Stallman

[imatge del cap d'un GNU] [Anglès | Català | Japonès]

"Gnutella" no és realment programari GNU, i no estem segurs de què sigui en realitat programari lliure. De fet, és extremadament difícil d'obtenir informació sobre el mateix programa. Potser els creadors originals van agafar el nom perquè volien fer-lo programari GNU en un futur, però els seus caps els van impedir fer-ho, cosa que ha fet que no s'hagi llençat com a programari lliure.

Hi ha un nombre de programes  en desenvolupament dins de la categoria de programari lliure que han estat dissenyats per a utilitzar el mateix protocol que Gnutella. gtk-gnutella n'és un. GNUT n'és un altre. Cap d'aquests programes és oficialment, però, programari GNU either.

La Free Software Foundation treballa amb la llibertat de copiar i canviar programari. La música és fora del nostre abast d'actuacions. Tot i això hi ha una similaritat parcial en els aspectes ètics de copiar programari i copiar enregistraments de música. Alguns articles a la secció de filosofia tracten el tema de la còpia d'altres materials diferents al programari. . Alguns dels  articles de persones alienes a la FSF  ofereixen enllaços interessants.

Sense distinció del tipus d'informació impresa que es comparteixi, animem a la ciutadania a rebutjar el supòsit que una persona o empresa té el dret natural a prohibir compartir o dictar exactament com s'han d'utilitzar. Fins i tot el sistema legal dels Estats Units  rebutja  de forma nominal aquesta idea  antisocial.


[Anglès | Català | Japonès]

 

Torna a la  pàgina principal del GNU.

Envieu si us plau les vostres preguntes i comentaris sobre la FSF i la GNU a l'adreça gnu@gnu.org. També hi ha altres vies de contactar amb la FSF.

Envieu si us plau els vostres comentaris d'aquestes pàgines web a l'adreça webmasters@gnu.org. Per altres qüestions, envieu-los a l'adreça gnu@gnu.org.

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - Suite 330, Boston, MA 02110, USA

La còpia i distribució literals d'aquest article està autoritzada en qualsevol medi, sempre que aquesta nota sigui visible.

Traduïda: 11 Oct 2000 sub