Tłumaczenia tej strony

Tłumaczenia terminu „free software”

 [rysunek głowy GNU]


To jest lista zalecanych jednoznacznych tłumaczeń terminu „free software” na rozmaite języki.


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Español | Français | Ελληνικά | Italiano | 日本語 | 한국어 | Polski | Српски ]