Μεταφράσεις του όρου ``free software''

 [εικόνα με το Κεφάλι ενός GNU] [ Catalan | English | Greek | Japanese | Korean | Polish ]


Αυτός είναι ένας κατάλογος με αναμφίβολα προτεινόμενες αποδώσεις του όρου ``free software'' σε διάφορες γλώσσες.


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του GNU.

Παρακαλούμε στείλτε τα σχόλια σας γι' αυτές τις σελίδες στο webmasters@www.gnu.org, ενώ για άλλες ερωτήσεις στείλτε στο gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.


Translated to Greek by : Yiannis Valassakis <lacrima@gmx.co.uk>

Updated: 2 Jun 2001 lmiguel