Překlady termínu ,,free software''

 [obrázek hlavy GNU (GNU == pakůň)] [ Anglicky | Japonsky | Katalánsky | Korejsky | Polsky ]


Toto je list doporučených jednoznačných překladů termínu ,,free software'' do různých jazyků.

[Podrobněji se českým překladem a tím, proč bychom jej měli všichni začít požívat, zabýváme na http://svobodnysoft.zde.cz. Udělejte si prosím chvilku na to, abyste se tam podívali. -- pozn. překl.]


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2005/05/05 19:37:15 $ $Author: novalis $