Definicija slobodnog softvera

 [slika filozofskog GNUa] [العربية | engleski | francuski | hrvatski | indonezijski | japanski | korejski | nizozemski | norveški | portugalski | ruski | španjolski | talijanski | turski ]

Pridržavamo se ove definicije slobodnog softvera kako bismo jasno pokazali što mora biti istinito za pojedini softverski program da bi se on smatrao slobodnim softverom.

"Slobodni softver" je stvar slobode, a ne cijene. Za razumijevanje tog pojma, trebate shvatiti "slobodni" u smislu "sloboda govora", a ne u smislu "slobodno (besplatno) pivo".

Slobodni softver ukazuje na slobodu korisnika da pokreće, presnimava, distribuira, proučava, mijenja i poboljšava softver. Još određenije, ukazuje na četiri vrste sloboda za koristnike softvera:

Program je slobodni softver ako korisnici istog imaju sve te slobode. Prema tome, možete slobodno distribuirati presnimke, s preinakama ili bez njih, bez naplate ili s naplatom troškova distribucije, svakome svugdje. Biti slobodnim činiti sve to znači (između ostalog) da ne morate tražiti dopuštenje ni platiti za njega.

Možete također slobodno činiti preinake i rabiti ih privatno u vašem poslu ili igri, bez ikakve obveze spominjanja njihova postojanja. Ako objavite vaše preinake, niste obvezni na to nikoga posebno upozoravati, ni na koji posebni način.

Sloboda uporabe programa znači slobodu osobe bilo koje vrste, ili organizacije, da ga rabi na bilo kojoj vrsti računalnih sustava, za bilo koju vrstu sveukupnog posla, bez ikakve obveze za naknadnim priopćavanjem toga razvijatelju programa, ili bilo kojem posebnom tijelu.

Sloboda distribuiranja presnimaka mora uključivati binarne ili izvršne oblike programa, kao i njegov izvorni kod, i mijenjane i netaknute inačice. Sasvim je u redu ako ne postoji način izradbe binarnog ili izvršnog oblika, ali ljudi moraju imati slobodu distribuiranja takvih oblika da bi pronašli način njihove izradbe.

Vi morate imati pristup izvornome kodu programa kako bi sloboda mijenjanja i objavljivanja poboljšanih inačica bila svrsishodna. Dakle, pristup izvornome kodu je nuždan uvjet za slobodni softver.

Da bi te slobode bile stvarne, one moraju biti neopozive sve dok ne činite nekakvo zlo; ako razvijatelj softvera ima moć opozivosti licence, a bez ikakva razloga s vaše strane, softver nije slobodan.

Ipak, prihvatljive su stanovite vrste pravila o načinu distribuiranja slobodnog softvera, dok nisu u sukobu sa središnjim slobodama. Naprimjer, "copyleft" (teško prevodiva igra riječi, od "copyright", eng. autorsko pravo, op.prev.) (vrlo pojednostavljeno) je pravilo po kojemu pri distribuiranju programa, vi ne možete stavljati ograničenja na središnje slobode drugih ljudi. Ovo pravilo nije u sukobu sa središnjim slobodama; zapravo, ono ih štiti.

Prema tome, može biti da ste platili presnimke GNU softvera, ili ste ga dobili besplatno. Ma kako vi dobili te presnimke, uvijek imate slobodu ponovog presnimavanja i mijenjanja istih, pa čak i prodavati presnimke.

"Slobodni softver" ne znači i "netržišni". Slobodni program mora biti dostupan za tržišnu uporabu. Tržišno razvijanje slobodnog softvera više nije ništa neobično; takvi programi su slobodni tržišni softver.

Prihvatljiva su pravila o načinu pakiranja preinačenih inačica, ako ona djelotvorno ne zaprječavaju vašu slobodu ustupanja preinačenih inačica. Pravila poput "ako program učinite dostupnim na ovaj način, morate ga učiniti dostupnim i na onaj način" mogu također biti prihvatljiva, pod istim uvjetima. (Uočite da vam takvo pravilo omogućuje izbor između objavljivanja i neobjavljivanja programa.)

U GNU projektu koristimo se ``copyleftom'' da bismo zakonski zaštitili te slobode za svakoga. Ali slobodni softver bez copylefta također postoji. Vjerujemo da postoje važni razlozi zašto je bolje koristiti se copyleftom, međutim, ako se na vaš program i ne primjenjuje copyleft slobodnog softvera, mi ga svejedno možemo rabiti.

Pogledajte Kategorije slobodnog softvera (18k znakova) za opis međusobnih odnosa ``slobodnog softvera'', ``softvera s copyleftom'' i drugih kategorija softvera.

Kadkada vladine uredbe o nadzoru izvoza i trgovinske sankcije mogu ograničiti vašu slobodu međunarodnog distribuiranja presnimaka i programa. Razvojnici softvera nemaju moć odbacivanja i prebrisavanja takvih ograničenja, ali mogu i moraju odbiti njihovo nametanje na uvjete uporabe programa. Na taj način, ta ograničenja neće utjecati na djelatnosti ljudi izvan pravnog domašaja tih vlada.

Govoreći o slobodnom softveru, najbolje je izbjegavati uporabu izraza poput "darovati" ili "besplatno", zato što takvi izrazi daju naslutiti da je riječ o cijeni, a ne o slobodi. Neki uobičajeni izrazi poput "piratstvo" utjelovljuju mišljenja za koja se nadamo da ih vi ne odobravate. Pogledajte Zbunjujuće riječi i izrazi koje vrijedi izbjegavati za raspravu o njima. Također imamo popis prijevoda "slobodnog softvera" na raznorazne jezike.

Naposlijetku, uočite da navedena mjerila u odredbenici slobodnog softvera zahtijevaju pozorno promišljanje u njihovu tumačenju. U odlučivanju o tome zadovoljava li pojedino dopuštenje o uporabi softvera (licenca) mjerila licenci slobodnog softvera, prosuđujemo ga na osnovu tih mjerila kako bi utvrdili je li ono u duhu tih mjerila kao i razlučivost značenja riječi (odn. točno kako je sročena). Ako licenca sadrži prekomjerna ograničenja, ne prihvaćamo ga, čak ni onda ako nismo predosjetili predmet raspravljanja u mjerilima dopuštenja. Kadkada zahtjev neke licence iznese na vidjelo predmet o kojemu valja naširoko porazmisliti prije no što odlučimo je li zahtjev prihvatljiv, uključujući u to i raspravu s pravnikom. Kada donesemo zaključak, kadkada osuvremenimo ta mjerila da bismo učinili jasnijima razloge zašto određena dopuštenja zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju.

Ako vas zanima je li određena licenca među licencama slobodnog softvera, pogledajte naš popis licenci. Ako se licenca koja vas zanima ne nalazi na ovom popisu, možete nam se obratiti šaljući nam e-poštu na <licensing@gnu.org>.


Ostali tekstovi za pročitati

Jedna druga skupina ljudi počela je rabiti izraz otvoreni izvornik u značenju nečega bliskoga (ali ne i istovjetnoga) sa "slobodnim softverom".


Natrag na GNU-ovu početnu stranicu.

Molimo šaljite upite o GNU-u i FSF-u na gnu@gnu.org. Ostali načini kontaktiranja FSF-a.

Molimo šaljite komentare o ovim web stranicama na webmasters@www.gnu.org, ostala pitanja šaljite na gnu@gnu.org.

Vlasnik autorskih prava (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Zadnji put promijenjeno: $Date: 2006/05/20 09:24:49 $ $Author: hicham $