Sloboda govora, tiska i udruživanja na Internetu

 [slika filozofskog GNUa] [ katalonski | engleski | francuski | hrvatski | japanski | korejski | portugalski | ruski ]

Free Software Foundation podržava slobode govora, tiska i udruživanja na Internetu. Molimo pogledajte:


Ostali tekstovi za čitanje


Natrag na GNU-ovu početnu stranicu.

Molimo šaljite upite o GNU-u i FSF-u na gnu@gnu.org. Ostali načini kontaktiranja FSF-a.

Molimo šaljite komentare o ovim web stranicama na webmasters@www.gnu.org, druga pitanja šaljite na gnu@gnu.org.

Vlasnik autorskih prava (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Zadnji put promijenjeno: Sat Apr 28 17:53:10 EDT 2001