Traduccions d'aquesta pàgina

L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0

 [imatge d'un GNU Filosòfic]

La versió 2.0 de la Llicència de Codi Públic d'Apple (Apple Public Source License, APSL) reuneix les condicions d'una llicència de programari lliure. Els advocats d'Apple van treballar amb la FSF per produir una llicència que ho garantís. Els problemes anteriorment descrits en aquesta pàgina són encara qüestions potencials per a altres possibles llicències, però no s'apliquen a la versió 2.0 de l'APSL. Animem a tothom que utilitzi qualsevol versió de programari d'Apple sota l'APSL a aplicar els termes de la versió 2.0 en lloc dels de qualsevol llicència anterior.

A la versió 2.0 de l'APSL, la definició de "Usos Externs" ha estat precisada de manera que es respecten les llibertats dels usuaris. La posició de la FSF sempre ha estat que la llibertat del programari lliure és primordialment llibertat per als usuaris del programari. Algunes tecnologies com les aplicacions web estan canviant la manera en què els usuaris interactuen amb el programari. La llicència APSL 2.0, com la llicència Affero GPL, busca defensar la llibertat d'aquells que utilitzen programari d'aquestes maneres noves, sense perjudicar indegudament ni la privacitat dels usuaris ni la llibertat per usar l'esmentat programari.

La FSF considera ara l'APSL com una llicència de programari lliure amb dos importants problemes pràctics, que recorden la NPL:

Per aquesta raó, recomanem no publicar nou programari sota aquesta llicència; però no hi ha problema en utilitzar i millorar programari publicat per altra gent sota aquesta llicència.

A part d'això, hem de recordar que només una part del Mac OS X ha estat publicat sota la llicència APSL. Fins i tot si els defectes de l'APSL fossin corregits i es redrecessin els problemes pràctics, això no afectaria a les altres parts del Mac OS X, el codi font del qual no està sent alliberat de cap manera. No hem de jutjar tota una companyia només per una part del que fa.

GNU-Darwin és una combinació de GNU i Darwin que se suposa que només inclou programari lliure.


Altres texts per llegir


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Bahasa Indonesia | Català | English | Español | Français | Polski | Română | Russian ]