La Cançó del Programari Lliure

 [imatge arrodonida en color del cap d'un nyu] [ Anglès | Català | Coreà | Francès ]

[El fitxer free-software-song.au és un enregistrament d'en Richard Stallman cantant aquesta cançó.

Hi ha també disponible, en Ogg Vorbis, una altra cançó, inspirada per aquesta però principalment diferent, cantada per la banda Fenster (4.5M)]

[Vers la melodia de Sadi Moma]

Veniu a compartir amb nosaltres;
Sereu lliures, hackers, sereu lliures.
x2
Els avars poden fer molts calers,
És ben cert, hackers, és ben cert.
Però no pas ajudar als seus companys;
Això no és bo, hackers, no és gens bo.
Quan tinguem prou programari lliure
I ho volguem, hackers, i ho volguem,
Ens desfarem d'eixes llicències lletges
Per sempre més, hackers, per sempre més.
Veniu a compartir amb nosaltres;
Sereu lliures, hackers, sereu lliures.
x2

Aquestes lletres també estan disponibles en anglès.

Podeu obtenir una partitura de la cançó feta amb el GNU LilyPond.
També estan disponibles les fonts LilyPond de la partitura.

Hi ha més humor a la col·lecció d'humor de GNU.

Descàrrec

La Fundació per al Programari Lliure no reclama copyrights sobre aquesta cançó.

Sadi Moma

Aqui hi ha una descripció de la cançó de Sadi Moma, una cançó de dansa búlgara, en una forma ad-hoc de notació emprant lletres com a notes. Un guió indica que la nota prèvia continua; hi han set temps per mesura.

D-CB-A- B-CBAG- G--A--B C--B-BD A--A--- CDCB---
D-CB-A- B-CBAG- G--A--B C--B-BD A--A--- A------

Aqui hi ha la segona veu. (Aquesta no és pas dins el fitxer de so.)

B-AG-D- G-GG-D- G--G--- G--G-G- D--D--- G------
B-AG-D- G-GG-D- G--G--- G--G-G- D--D--- E------

[ Anglès | Català | Coreà | Francès ]


Tornar a la plana inicial de GNU.

Per a precs i preguntes sobre la FSF i GNU adreceu-vos a gnu@gnu.org. Vegeu altres maneres de contactar amb la FSF.

Per a fer comentaris sobre aquestes planes web adreceu-vos a webmasters@gnu.org.

Copyright (C) 1993 Richard Stallman

Es permet la còpia literal i distribució d'aquest article sencer per qualssevol mitjà, sempre que s'hi mantingui aquesta nota.

Actualitzat: 29 desembre 2002 robert