Tłumaczenia tej strony

Odnośniki do innych stron wolnego oprogramowania

 [rysunek głowy GNU]

Aby pomóc promować wiedzę na temat wolnego oprogramowania, które nie jest oprogramowaniem GNU rozprowadzanym przez FSF zebraliśmy niżej wymienione odnośniki do innych witryn internetowych, które zawierają wolne oprogramowanie albo są bezpośrednio związane z zagadnieniem wolnego oprogramowania.

Nie umieszczamy linków do dobrze znanych dystrybucji GNU/Linux i BSD, ponieważ wyraźnie opisują i ułatwiają dostęp do różnych nie-wolnych programów. Bylibyśmy wdzięczni za wiadomości na temat innych stron o wolnym oprogramowaniu, które mogłyby zostać tutaj umieszczone.

FSF nie jest odpowiedzialna za zawartość lub aktualność innych witryn internetowych.

Wolne dystrybucje systemu GNU/Linux

Są to dystrybucje GNU/Linux, które zawierają jedynie wolne oprogramowanie i których główne ośrodki dystrybucyjne rozpowszechniają jedynie wolne oprogramowanie. Jeśli jakaś dystrybucja nie widnieje na liście, nie jest całkiem wykluczone, że kwalifikuje się ona do tej rubryki, tylko o niej nie wiemy. Jednak prawie na pewno zawiera ona lub rozpowszechnia nie-wolne oprogramowanie.

Chcielibyśmy wiedzieć szczególnie o tych innych dystrybucjach GNU/Linuksa, w tórych stosowana jest zasada niedołączania do systemu i niepolecania użytkownikom oprogramowania, które nie jest wolne. Developerów takich dystrybucji, którzy chcą, żebyśmy o wiedzieli o ich systemach, prosimy o skontaktowanie się z <gnu@gnu.org>.

Magazyny powiązane z wolnym oprogramowaniem

Porty oprogramowania GNU

Kolekcje wolnego oprogramowania

Inne wolne oprogramowanie

Wolne dokumentacje

Zwróćcie uwagę, że dokumentacje na tych stronach mogą być starsze niż najnowsze wersje rozpowszechniane przez FSF.

Nieoficjalne strony GNU

Wolna wiedza i kultura

Organizacje powiązane z wolnym oprogramowaniem

Strony o wykorzystywaniu i rozwijaniu wolnego oprogramowania

Firmy, które wspierają rozwój wolnego i tylko wolnego oprogramowania

Organizacje, które pracują na rzecz wolności w rozwoju komputerów i komunikacji elektronicznej

Inne wolne systemy operacyjne

Chcielibyśmy wiedzieć szczególnie o tych innych wolnych systemach, w których stosowana jest zasada niedołączania do systemu i niepolecania użytkownikom oprogramowania, które nie jest wolne. Developerów takich dystrybucji, którzy chcą, żebyśmy o wiedzieli o ich systemach, prosimy o skontaktowanie się z <gnu@gnu.org>.

Wiadomości na temat wolnego oprogramowania

Te strony oferują bieżące wiadomości na temat wolnego oprogramowania oraz (w niektórych przypadkach) oprogramowania GNU.


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | English | Español | Français | Polski | Português ]