Tłumaczenia tej strony

Nieoficjalne tłumaczenia

 [rysunek filozofującej GNU]


Spis treści


Informacja o nieoficjalnych tłumaczeniach

FSF nie akceptuje tych przekładów jako oficjalnych, mających moc prawną, gdyż ich sprawdzenie byłoby trudne i kosztowne (wymagałoby pomocy prawników z odpowiednich krajów znających oba języki). Co gorsze, gdyby jednak prześlizgnął się błąd, skutki byłyby katastrofalne dla całej społeczności wolnego oprogramowania. Dopóki tłumaczenia są nieoficjalne, nie mogą poczynić szkody, a mamy nadzieję, że pomogą większej liczbie ludzi zrozumieć GPL.

Niniejszym udzielamy zezwolenia na publikację przekładów GPL, GFDL lub LGPL na inne języki pod warunkiem: (1) oznakowania takich tłumaczeń jako nieoficjalnych (poniżej wskazano jak to zrobić), tak by czytający był poinformowany, że pod względem prawnym nie są one zamienne z oryginalną wersją, oraz (2) zgody na wnoszenie zmian na naszą prośbę, jeśli dowiemy się od innych przyjaciół GNU, że dla lepszej jasności przekładu poprawki są niezbędne.

Aby zaznaczyć, że tłumaczenie jest nieoficjalne, należy na początku dodać poniższy tekst, zarówno po angielsku, jak i w języku przekładu – zastępując nazwę języka (language) odpowiednią nazwą.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.

W tłumaczeniu (tekst adaptowany z polskiej wersji GNU GPL):

To jest nieoficjalne tłumaczenie Powszechnej Licencji Publicznej GNU na nazwa języka. Nie zostało opublikowane przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL – ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak mamy nadzieję, że pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po nazwa języka.

Jeśli przetłumaczyliście którąś z licencji GNU, prosimy o powiadomienie odpowiedzialnych za tłumaczenia <web-translators@gnu.org>. Sprawdzą, czy przekład spełnia powyższe wskazówki i utworzą do niego odnośnik z niniejszej strony.

Powszechna Licencja Publiczna GNU

Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU

Licencja GNU Wolnej Dokumentacji

Tłumaczenia aktualne (GFDL 1.2):

Poniższe tłumaczenia są oparte na wersji 1.1. GFDL i z tego powodu są nie tylko nieoficjalne, ale i przestarzałe. O zmianach wprowadzonych w wersji 1.2 w stosunku do 1.1 piszemy na głównej stronie GFDL.


Więcej o licencjach


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Français | 日本語 | 한국어 | Polski ]