Traduccions d'aquesta pàgina

Traduccions no oficials

 [imatge d'un GNU filosòfic]


Taula de continguts


Sobre les traduccions no oficials

La raó per la qual la FSF no aprova aquestes traduccions com a oficialment vàlides és que comprovar-les seria difícil i costós (es necessitaria l'ajut d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si hi hagués una errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota la comunitat del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin oficials, no poden fer cap mal, i podem esperar que ajudin a comprendre la Llicència Pública General a més gent.

Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de la Llicència Pública General, la Llicència Pública General Reduïda i la Llicència de Documentació Lliure, sempre que (1) indiqueu que la traducció no és oficial (veieu més avall com fer-ho), informant a la gent que no té validesa legal ni substitueix la versió original, i (2) que estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si arribem a saber per altres companys de GNU que convé introduir certes modificacions per a què la traducció sigui més clara.

Per indicar que la vostra traducció no és oficial, voldríem que afegíssiu al principi el següent text, en anglès i en l'idioma de la traducció (substituïu «language» pel nom de l'idioma):

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.

[Aquesta és una traducció no oficial al català de la Llicència Pública General de GNU (GNU General Public License). No ha estat publicada per la Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation), i no estableix legalment les condicions de distribució per al programari que utilitza la Llicència Pública General de GNU. Només el text original en anglès de la Llicència Pública General de GNU les estableix legalment. Tanmateix, esperem que aquesta traducció ajudarà els catalanoparlants a comprendre millor la Llicència Pública General de GNU.]

Si feu una traducció, informeu-ne si us plau als caps de traducció de GNU <web-translators@gnu.org>. S'asseguraran que la vostra traducció respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç en aquesta pàgina.

La Llicència Pública General (GPL) de GNU

La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU

La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)

Traduccions actualitzades (GFDL 1.2):

Les següents traduccions es basen en la versió 1.1 de la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL); per tant, a més de no ser oficials, no estan actualitzades. Podeu trobar informació sobre els canvis entre les versions 1.1 i 1.2 a la pàgina principal de la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL).


Traduccions d'aquesta pàgina:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Français | 日本語 | 한국어 | Polski ]