Jak můžete pomoci projektu GNU

 [obrázek ,,Co je to GNU''] [ Anglicky | Česky | Čínština(zjednodušená) | Čínština(tradiční) | Francouzsky | Indonésky | Italsky | Katalánsky | Portugalsky | Španělsky ]


Obsah


Průvodce projektem GNU

Koordinátoři dobrovolníků GNU <gvc@gnu.org> vám mohou podle přání asistovat při pomoci projektu GNU. Budou schopni vás zkontaktovat s dalšími lidmi, kteří pracují na obdobných věcech. Pokud si vyberete úkol ze seznamu, uvědomte je prosím, že se o práci na něm zajímáte.

Dejte prosím Koordinátorům dobrovolníků GNU <gvc@gnu.org> vědět, pokud si vyberete nějaký úkol z tohoto seznamu. Chceme udržovat přehled o tom, na jakých úkolech naši dobrovolníci pracují.

Pro obecné otázky o projektu GNU, pošlete mail na gnu@gnu.org a pro otázky a návrhy k tomuto web serveru pošlete mail na webmasters@gnu.org.

Jak pomoci projektu GNU


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2007/02/22 15:13:18 $ $Author: yavor $